Szemen köp az igazság– az olvasás spiritualitása

február 11, 2021

0

Arra ébredtem, hogy az égve maradt villanykörtéről csöpög a víz. Egy southamptoni albérlet nappalijának dohos kanapéján aludtam, mert a háziúr, aki szobát ígért, nem volt elérhető. A portugál srác, aki épp kiköltözött, és akinek a szobájára vártam, nálam is jobban aggódott a tulajdonos távolléte miatt, mert visszajárna neki a kaució. Nemtetszésének az emeleti szoba mosdókagylóját […]

A bölcsőszájú Krisztus. Az állat mint médium a kortárs költészetben

január 6, 2021

0

A negyedik századi Rómából fennmaradt ókeresztény katakombák falain Krisztus nem egyszer Orfeuszként jelenik meg: az állatokat megszelídítő, a pokolra is alászálló, lelkeket kiszabadító hős figurája szinte kínálja a keresztény párhuzamot. A legendás trák dalnok a költészet eredetét is megszemélyesíti: Mallarmé szerint az orfikus líra még lényegi erővel bírt, megszelídítette a tigriseket és az alvilág őreit, nem […]

Versek az Irodalmi Szemlében

december 30, 2020

0

Tenyerében lüktet Átlátszó, vékony szálat sző a száradóeső, összefűzve, ami mozdulatlan.Aztán megfeszül és mindent egymás mellérendel a horizont megpendülő húrja. Egyhangúnak mégse mondanád: a pára,ami a folyékony városokból felszáll,jeladás az egyetlen valódi városfelé. Koncentrikus körökben, mint egy tó felszínén, de visszafelé szűkül a kör,emelkedik a csepp, felhőben oszlik el.Aztán a kő: nagy robajjal éppen azt […]

Posted in: vers

Balladák a gyermekáldozatról

december 17, 2020

0

Gyermek, szenvedés és titok Izsó Zita és Visky András verseiben A gyerekkor: titok. A korai tudat képlékeny – a szilárdabb körvonalakkal bíró elme számára álomszerűen távoli, valószínűtlen. Olyan titok, amellyel ugyan mindenki rendelkezik, de senki sem fér hozzá. Emlékeink töredezettek, csak a mai, felnőtt tudatunkat vethetjük vissza a rekonstruált, megkopott vagy épp megszépült múltba. Egyszerre […]

Posted in: Uncategorized

Metamodern kálvinizmus

december 17, 2020

0

Napjaink egyik legizgalmasabb és legfontosabb teológiai gondolkodója tehát egy regényíró, aki közel hozza hozzánk a „Himalájából alászállt” Kálvint.

Posted in: Kritika

Nincs történet

december 10, 2020

0

Visky András Kolozsvári Anziksz-verseiről

Címkézve: ,

A térlátás ünnepe

december 6, 2020

0

Az advent idén sajátos fénytörést kap: ki kell lépni a megszokásból, veszteségek és aggodalmak között. Újra kell tanulnunk, kivel, hogyan és mit ünnepeljünk. Ebben segíthet a költészet, ami sajátos figyelemre tanít. A nyelv határait feszegetve belátni a megszokásaink, berögzült korlátaink mögé. Oda, ahol az Ige testté lesz és egybefoglal mindeneket. Tavaly ilyenkor még jót bosszankodhattam […]

Címkézve: ,

Testközel

június 24, 2020

0

Röhrig Géza: Angyalvakond című kötetéről szóló kritikám az Alföld 2019, júliusi számából.

Posted in: Kritika

Versek a Látóban

május 27, 2020

0

Az alábbi versek a Látó 2020. májusi számában jelentek meg.

Posted in: vers

Versek az Alföldben

május 27, 2020

0

Az alábbi versek az Alföld 2020. április számában jelentek meg.

Posted in: vers