Browsing All Posts filed under »Uncategorized«

Olvasószínház

december 28, 2017

0

„A dráma tulajdonképpeni kezdete a szabadságvesztés traumája: ez a közös ta­pasz­talat kényszeríti együvé a szereplőket a barakk, a börtön, a haláltáborok és gu­­lágok, a személytelenség tereit létrehozó lakótelepek, függőségek, hatalmi játszmák szituációjába.” (Visky András: Barakk-dramaturgia = Megváltozhat-e egy em­ber?, Korunk, 2009, 11.) A fentiekben foglalja össze Visky András saját dramaturgiai-esztétikai rendszerét, az úgynevezett barakk-dramaturgiát, amely nem […]

 A templom portalanítása

április 2, 2016

0

Tóth Sára Táncol a por című esszékötetéről (Harmat, 2015) A Királyok második könyvének 22. fejezetében Jósiás király elrendeli a Templom fölújítását, és az előkészületek közepette Hilkijjá főpap megtalálja az elfelejtett Törvény tekercseit. A szöveg közösségi újraolvasása és korabeli, helyi viszonyokra értelmezése szellemi ébredést hoz az egész nép számára, feleleveníti Istennel való kapcsolatukat, új életet lehel […]

Molnár Illés: Hüllők és izzók

október 28, 2013

0

Eredeti bejegyzés egyenes labirintus:
Molnár Illés első verseskötete Hüllők és izzók címmel jelent meg, a FISZ gondozásában. Az alábbi kritikám a Szőrös Kő 2013/3. számában olvasható.   Feltérképezés (Molnár Illés: Hüllők és izzók, FISZ, Budapest, 2013) A környezet változása, az új helyre való érkezés új távlatokat nyit meg. Új értelmezési lehetőségeket. A város utcái,…