Browsing All posts tagged under »Visky_András«

Fényes gombostűk Isten körme alatt

április 23, 2018

1

Visky András: Nevezd csak szeretetnek Bár Visky András a nyolcvanas évek óta publikál verseket, költői és drámaírói munkásságában az ezredforduló után vált meghatározóvá az őt és családját érő traumatikus diktatúratapasztalat: a költő apját, az evangéliumi ébredésben aktív szerepet vállaló Visky Ferencet a román hatóságok 1958-ban bebörtönözték, édesanyját és annak hét gyerekét (köztük az akkor másfél […]

A szív sötétkamrája

december 28, 2017

0

Traumaemlékezet és szakralitás Visky András költészetében A Mellékzörej cyímű antológiában megjelent tanulmány az Academia.edu portálon olvasható, a Visky András 60. születésnapjára megjelent kötet pedig megrendelhető a L’Harmattan webshopjából.

Olvasószínház

december 28, 2017

0

„A dráma tulajdonképpeni kezdete a szabadságvesztés traumája: ez a közös ta­pasz­talat kényszeríti együvé a szereplőket a barakk, a börtön, a haláltáborok és gu­­lágok, a személytelenség tereit létrehozó lakótelepek, függőségek, hatalmi játszmák szituációjába.” (Visky András: Barakk-dramaturgia = Megváltozhat-e egy em­ber?, Korunk, 2009, 11.) A fentiekben foglalja össze Visky András saját dramaturgiai-esztétikai rendszerét, az úgynevezett barakk-dramaturgiát, amely nem […]

A gonosz kiirtása

november 12, 2012

0

Ha lesz egy férfinak… Visky-darab a Gólem Színházban Földy Lilla-Molnár Illés “Ha lesz egy férfinak lázadó és engedetlen fia, nem hallgat apja hangjára és anyja hangjára, és meg bár megfenyítik, utána sem hallgat rájuk. Ragadja meg őt apja és anyja, vigyék ki a város véneihez a helység kapujába, és így szóljanak a város véneihez: Ez […]

Visky András Júliájáról (olvasónapló)

október 24, 2011

0

“Én abban bízom, hogy létezik a szabadságnak egy olyan dimenziója,  ami soha nem vehető el az embertől.“ /Visky András/ Visky András Júliája az elmúlt évtized egyik legsikeresebb, számtalan előadást megélt kortárs drámája. Magyarországon és Erdélyben összesen négy különböző rendezésben vitték színre, továbbá az első magyar dráma volt, amely meghívást nyert a New York-i Nemzetközi Fringe Fesztiválra, […]

Deltai haggada

október 20, 2011

0

  „Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént.“ /Pilinszky János: Ars poetica helyett/   A Deltai haggada egy hét gyermekével a román gulágra kitelepített lelkészfeleség, illetve a család által befogadott, a fogságba is önként velük tartó Nényuka töredékes történetein keresztül a XX. század horkheimeri-adornói poszttraumatikus afáziájából keresi a ki-, de legalábbis továbbvezető […]